Dịch vụ

Dịch vụ Ngọc Táng Bình An

Gói dịch vụ Ngọc Táng Bình An bao gồm:

- Dịch vụ Ngọc hóa tro cốt

- Các sản phẩm lưu thờ Ngọc Táng

- Điểm lưu thờ Ngọc Táng

Dịch vụ Ngọc hóa tro cốt:

Quá trình chuyển hóa rút ngắn trong thời gian 45p đến 60p

Gia đình được theo dõi trực tiếp quá trình giao nhận tro cốt qua camera.

Quá trình  Ngọc hóa, tro cốt được chuyển hóa hoàn toàn và không sử dụng bất kỳ loại phụ gia hay hóa chất nào khác.

Các sản phẩm lưu thờ Ngọc Táng

Bộ sản phẩm lưu thờ bao gồm: quách thủy tinh mini và bài vị pha lê 

Các sản phẩm lưu thờ, phù hợp với mọi tôn giáo và đảm bảo sự tinh tế, sang trọng, tôn nghiêm.


Quy trình Ngọc hóa tro cốt

Địa điểm lưu thờ Ngọc Táng: Gia quyến tùy chọn điểm lưu thờ Ngọc Táng theo tín ngưỡng và nhu cầu tưởng niệm của mình.

Các điểm lưu thờ Ngọc Táng của BANCO:

Chùa: Nơi lưu thờ ổn định, lâu dài dành cho các phật tử hoặc cá nhân theo đạo lương phù hợp với tín ngưỡng đa phần nhân dân.

Nhà thờ: Nơi lưu thờ ổn định, lâu dài dành cho các tín đồ công giáo.

Vĩnh hằng viên:  Nơi lưu thờ ổn định, lâu dài không phân biệt tôn giáo, có khung cảnh gần gũi thiên nhiên, đẹp, trang nghiêm…

 

BỘ LƯU THỜ NGỌC TÁNGNgọc Táng tại Chùa

Lưu thờ Ngọc táng tại chùa: Nơi lưu thờ ổn định, lâu dài dành cho các phật tử hoặc cá nhân theo đạo lương phù hợp với tín ngưỡng đa phần nhân dân.

Xem chi tiết >>

Ngọc Táng tại nhà thờ

Lưu thờ Ngọc táng tại Nhà Thờ: Nơi lưu thờ ổn định, lâu dài dành cho các tín đồ công giáo.

Xem chi tiết >>

Ngọc Táng tại Vĩnh Hằng Viên

Lưu thờ Ngọc táng tại Vĩnh hằng viên: Nơi lưu thờ ổn định, lâu dài không phân biệt tôn giáo, có khung cảnh gần gũi thiên nhiên, đẹp, trang nghiêm…

Xem chi tiết >>
arrow
phone 0901 72 74 76